Οικοσελίδα

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Οι στιγμές που διέρχεται η   ανθρωπότητα είναι δύσκολες και για λόγους δημόσιας υγείας τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι. Η διεύθυνση και το προσωπικό  του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται, έχει προχωρήσει στον καταρτισμό σχεδίου δράσης για εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που είναι στο σπίτι να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στην εκπαίδευση και παράλληλα να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους. Ως εκ τούτου έχουμε δημιουργήσει φακέλους για κάθε τάξη καθώς και για την Ειδική Εκπαίδευση από τους οποίους τα παιδιά θα βρίσκουν υλικό συμβατό με την ηλικία τους. Στην προσπάθειά μας αυτή η δική σας συμβολή και συνεργασία θεωρείται απαραίτητη γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

                                                                                                             Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Μάρτιος 2020

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο, ο οποίος θα σας παραπέμπει στο εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ