Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 1, 2660, Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22832300
Τηλεομοιότυπο: 22834272
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-kokkinotrimithia1-lef@schools.ac.cy