Ιστορικό Σχολείου

Σύμφωνα με διάφορες γραπτές και προφορικές μαρτυρίες το σχολείο στο χωριό μας φαίνεται ότι λειτούργησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα μια σημείωση στο βιβλίο επιθεωρήσεων, με χρονολογία 1913, αναφέρει ότι το σχολείο λειτουργούσε για τριάντα χρόνια, δηλαδή από το 1883.

Πληροφορίες από ηλικιωμένους του χωριού μαρτυρούν ότι το πρώτο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοτριμιθιάς πρωτοκτίστηκε στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Μεταξύ των ετών 1935-40 κτίστηκε το πετρόκτιστο κτίριο του σχολείου με δύο αίθουσες διδασκαλίας και διευθυντήριο.


Μετά την εισβολή και τη φιλοξενία πολλών προσφύγων  από τα γύρω κατεχόμενα χωριά προέκυψε ανάγκη να  γίνουν επεκτάσεις.  Αρχικά για την κάλυψη των σχολικών  αναγκών χρησιμοποιήθηκαν για την στέγαση των μικρών  τάξεων σπίτια τα οποία βρίσκονταν κοντά στο σχολείο,  ενώ το πετρόκτιστο κτίριο στέγαζε συνήθως τις μεγάλες  τάξεις και το πρώτο κτίριο στέγαζε το δημόσιο  νη-  πιαγωγείο.  Αυτό κράτησε μέχρι την περίοδο 1977 - 1980,  οπόταν κτίστηκαν οι σημερινές εγκαταστάσεις του  σχολείου με εξαίρεση την καντίνα και την αίθουσα ειδικής  εκπαίδευσης που κτίστηκαν πολύ πρόσφατα.

Κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008, το σχολείο μας έχει  αναβαθμιστεί αντισεισμικά και ανακαινιστεί πλήρως.