Μαθητές

Τάξη Αριθμός Μαθητών
Α'1 16
Α'2 16
Β 19
Γ΄ 22
Δ΄ 23
Ε΄1 14
Ε΄2 14
Στ΄ 16